Japan Japan Championship (JHF) Pre Asian Yoshinogawa Tokushima 2009

Thursday, 30 April, 2009 to Tuesday, 5 May, 2009
Flying site: 
Japan Championship (JHF) Pre Asian Yoshinogawa Tokushima

Vertical Tabs

Horizontal Tabs

Overall results
Rank#NameNationsort descendingGliderSponsorPoints
5611834Guang Yang589
685159Hongwei Quan397
8621Yoshiaki Nakagawa1492
471929Yoko Kawamura691
1810212Hirokazu Achiha1203
1511858Takuo Iwasaki1252
3411862Toshiyuki Moriyama871
462974Midori Nakanome713
2212987Yoshitake Fujiki1182
5510223Akira Muneyasu590
114227Shuichi Murakami1660
3110227Hidehito Hanada914
6911869Haruyuki Tohbu369
383073Katsunori Kajiwara796
5815159Kyoko Takahata548
6510234Sayuri Takahashi407
7112948Manabu Innami303
423746Toshihiro Abe762
623771Toshinobu Emoto462
7515638Tsutomu Kuroki275
7310243Hayato Fukuda290
3512951Masaaki Aoki833
1310248Yasuaki Sekine1293
3312957Yoshihiko Murata876
1110851Kensuke Kozuma1388
5310855Tomio Nakano622
6010857Masahiko Hirao504
32541Toshiyuki Kanagawa909
27832Tsuyoshi Kashiwakura983
1711852Tomokazu Iriyama1208
612694Fujiaki Funishi473
5210217Masao Moriyama627
7211860Masahiko Tsunomachi302
5913630Kiyoshi Nariyama525
2810224Takuya Sugishita965
6711864Kazuo Nakamura399
203068Koji Wada1199
4914228Yusuke Yamaguchi664
5710229Yoshika Munakata559
6611870Katsuya Maekawa403
33075Keiko Hiraki1626
413757Kenichi Hara770
7515635Takako Kuroki275
3710236Masahiro Asou801
4812949Toshihiko Ujita681
793785Yasuhiro Inaoka152
8015639Masahiro Higashihara88
7710244Seigi Azuma256
2812954Yayoi Ito965
5110417Midori Tsuchie632
1012984Keiichi Tsujimoto1395
210852Nobuaki Takesada1628
5486Tetsuyuki Shitomi1549
5410861Taro Maegawa612
26589Akira Kojima992
251464Kazuhiro Aoki1137
368790Tomoharu Wakayama805
3911857Naoyuki Hirai794
4511861Ayako Aoki716
1610219Yasushi Kitajima1209
4314084Masato Nakai760
910226Sho Yamaguchi1418
6411868Noriko Kanemoto412
73069Taro Kamiyama1508
1415158Kazuhiro Ito1280
7010230Koichiro Nakanishi327
4412947Nao Mochizuki758
403741Setsuo Sakai783
123761Takeshi Naito1378
7815636Kazuhisa Kashimoto211
2410238Masahiro Takada1155
2112950Seigo Watanabe1194
2312956Kouzou Harimoto1171
43787Shigeru Toyoshima1558
6310247Mika Kojima439
1910850Shunji Takeuchi1200
3012985Junichiro Kaji926
7410853Yoshiaki Kato279
6495Katsuhiro Iwatani1524
492956Alexander Kolesov664