2015 Kazakhstan Open - Bolshenarym, task #3 (31/07/2015, 46 pilots)

Saturday, 25 July, 2015 to Sunday, 2 August, 2015
Flying site: 
Bolshenarym

Vertical Tabs

Horizontal Tabs

Open results

Task 3 open results - 46 pilots

Rank#NameNationGlidersort descendingSponsordistancetimespeeddistance pointstime pointsleading pointsarrival pointsPoints
1123Sergey Klyuk52.659568.489.1658.0
3022Mikhail ShepelinOmega 824.382263.2263.0
4144Maksim KazantsevSigma332.432.0
3249Mereke NurgalievAir Design Volt17.213185.8186.0
3683Roman ShelepovAirDesign Volt10.494113.3113.0
3121Konstantin ZemerovAirwave Mustang23.597254.7255.0
9Andrey GurianovSport 2
3779Markus SchuellerAndvance Alpha8.94196.597.0
4117Evgeniy StrakatovASA Tayran4332.432.0
2047Alexandr ShepovalovMercury29.694320.520.6341.0
2357Yury GolubyatnikovAxis Polaris30.953334.1334.0
273Jakub BayVega 229.407317.4317.0
10Alexander RodionovTala
2227Oksana NegriyTala31.22337337.0
169Andrey BelyaninBoomerang X57.55202:53:48621.2144.5128.491.5986.0
1518Brian DoubGin Carrera34.646373.929.2403.0
3596Sergey SikorskiyZulu12.125130.9131.0
3377Timofey NemshilovGradient Aspen IV15.372165.9166.0
2837Oleg ZonovHook225.029270.1270.0
22Pavel MakarovIcepeak 657.55202:56:09621.2135.9132.684.5974.0
1714Dmitry ZhuravlevIcepeak 729.381317.143.3360.0
57Pavel KnyazevIcepeak 757.55202:56:09621.2135.9107.684.5949.0
4051Zhumat ZhunussovNiviuk Takoo25.41258.458.0
35Dmitriy GumenchukFactor 2
3833Alexandr NedererMentor 28.62993.193.0
429Maksim ZubarevTriton 257.55202:56:25621.2135.1112.183.7952.0
34Filip YaglaAlpina 257.55202:52:47621.2151.589.694.7957.0
2688Sergei AliasinDelta 229.43317.6318.0
1695Alexandr TochilinEnZo 129.596319.445.4365.0
2155Denis AleksandrovMantra30.82332.64.9338.0
1813Pavel GussevMantra 631.11335.823.4359.0
2458Aleksandr IsaevMantra 428.649309.221.9331.0
782Alexey GusachenkoMantra 457.55203:01:06621.212388.670.8904.0
1046Viktor YudkinParaavis Vario55.329597.264.5662.0
1248Sergey KuldinSC EvolutionX53.203574.268.1642.0
3454Vladislav DeshinSC EvolutionX15.01162162.0
1973Victor NovikovSC Mistic332.719353.1353.0
8100Alexandr LyustCayenne 457.55203:09:42621.2105.779.250.7857.0
3990Alexandr FateyevSynergy 26.03465.165.0
953Sergey PopovAstral 757.55203:28:06621.276.753.221.2772.0
251Vyacheslav TukhtinMistral 630.147325.4325.0
4136Zangar BerdikulovTriple Seven Queen332.432.0
2993Marina NazarovaUP Kantega XC224.611265.6266.0
138Ivan IlyushinTrango XC248.73152666.2592.0
699Maksim GrabovskiyTrango XC357.55203:01:34621.2121.99269.6905.0
145Karina SharipovaTrango XC235.191379.869.9450.0
Task information

Task 3 information

Formula Parameters

 • min dist : 3
 • nom dist : 20
 • nom time : 1.5
 • nom launch : 0.96
 • nom goal : 0.1
 • day quality override : 0
 • bonus gr : 4
 • jump the gun factor : 0
 • jump the gun max : 0
 • normalize 1000 before day quality : 0
 • time points if not in goal : 0
 • use 1000 points for max day quality : 0
 • use arrival position points : 0
 • use arrival time points : 1
 • use departure points : 0
 • use difficulty for distance points : 0
 • use distance points : 1
 • use distance squared for LC : 1
 • use leading points : 1
 • use semi circle control zone for goal line : 1
 • use time points : 1
 • final glide decelerator : none
 • no final glide decelerator reason :
 • min time span for valid task : 60
 • score back time : 5

Task Definition

 • ss : 2
 • es : 5
 • goal : CIRCLE
 • groundstart : 0

Task State

 • task state : REGULAR
 • score back time : 5
 • cancel reason :
 • stop time : 2015-07-31T19:13:00+06:00

Task Score Params

 • ss distance : 53.959
 • task distance : 57.552
 • launch to ess distance : 55.555
 • no of pilots present : 43
 • no of pilots flying : 43
 • no of pilots lo : 34
 • no of pilots reaching nom dist : 31
 • no of pilots reaching es : 9
 • no of pilots reaching goal : 9
 • sum flown distance : 1363.149
 • best dist : 57.552
 • best time : 2.87972222222222
 • worst time : 3.46833333333333
 • no of pilots in competition : 46
 • no of pilots landed before stop : 0
 • sum dist over min : 1237.711
 • sum real dist over min : 1237.711
 • sum flown distances : 1363.149
 • best real dist : 57.552
 • last start time : 2015-07-31T13:45:00+06:00
 • first start time : 2015-07-31T13:45:00+06:00
 • first finish time : 2015-07-31T16:37:47+06:00
 • max time to get time points : 4.5766966540338
 • no of pilots with time points : 9
 • goalratio : 0.209302325581395
 • arrival weight : 0.0947070981171469
 • departure weight : 0
 • leading weight : 0.132589937364006
 • time weight : 0.151531356987435
 • distance weight : 0.621171607531412
 • smallest leading coefficient : 1.84970399918477
 • available points distance : 621.171607531412
 • available points time : 151.531356987435
 • available points departure : 0
 • available points leading : 132.589937364006
 • available points arrival : 94.7070981171469
 • time validity : 1
 • launch validity : 1
 • distance validity : 1
 • stop validity : 1
 • day quality : 1
 • ftv day validity : 1
 • time points stop correction : 0