Japan Championships OSA 07

Thursday, 4 October, 2007 to Sunday, 7 October, 2007
Flying site: 
Mt Ohsa (Japan)

Vertical Tabs

Horizontal Tabs

Overall results
Rank#NameNationsort descendingGliderSponsorPoints
1010467Weijian Wang1586
293008Nick Jaffe1009
5111862Toshiyuki Moriyama498
153761Takeshi Naito1410
183062Shingo Ueda1369
25589Akira Kojima1139
5410238Masahiro Takada486
5710243Hayato Fukuda448
2111851Takumi Motoyama1179
2811853Yosuke Kawahara1068
6011867Koichi Tanaka402
3111854Yumiko Ogura978
3411856Junko Tsunoda867
6310215Satoshi Meguro393
6610247Mika Kojima329
373741Setsuo Sakai720
6911871Hisashi Kanbara117
4011858Takuo Iwasaki644
1495Katsuhiro Iwatani1877
421929Yoko Kawamura640
43069Taro Kamiyama1783
462974Midori Nakanome593
73068Koji Wada1701
4910226Sho Yamaguchi559
133764Kiyotaka Tokita1495
168790Tomoharu Wakayama1409
5211863Taketora Kamino496
5511865Emiko Nagahata478
194645Nozomu Takagi1294
266859Keiichi Nakamura1134
5811866Hiroshi Yasui429
22320Go Kato1157
3211855Koichi Tokunaga965
6111868Noriko Kanemoto400
3510223Akira Muneyasu853
6410234Sayuri Takahashi375
6710242Hirotoshi Takagi283
389919Mitsuharu KOGA659
4110212Hirokazu Achiha642
210225Yuusuke Ogura1831
4411859Seiki Ikegami630
53075Keiko Hiraki1754
84616Kenichi Kawakami1660
4710236Masahiro Asou589
703771Toshinobu Emoto98
113746Toshihiro Abe1560
5010855Tomio Nakano546
143073Katsunori Kajiwara1423
1710852Nobuaki Takesada1408
2410221Yosihiko Murata1144
5311864Kazuo Nakamura487
5610849Shinji Sasaki469
2010856Yuji Abe1240
273778Nobuyuki Harasawa1077
593757Kenichi Hara422
2311852Tomokazu Iriyama1149
291336Yamashita Shingo1009
3310851Kensuke Kozuma914
6211869Haruyuki Tohbu396
3611857Naoyuki Hirai727
6511870Katsuya Maekawa336
6810217Masao Moriyama273
423787Shigeru Toyoshima640
3621Yoshiaki Nakagawa1785
4511860Masahiko Tsunomachi618
610208Tsutomu Kagayama1707
91464Kazuhiro Aoki1643
4811861Ayako Aoki562
1210850Shunji Takeuchi1528
392956Alexander Kolesov650