Yoshinogawa PG Cup 08

Friday, 2 May, 2008 to Monday, 5 May, 2008
Flying site: 
Sansan Flight Area, Hogashimiyoshi-chou (Japan)

Vertical Tabs

Horizontal Tabs

Overall results
Rank#NameNationsort descendingGliderSponsorPoints
94616Kenichi Kawakami2433
4912955Norihisa Araki955
5210243Hayato Fukuda720
12541Toshiyuki Kanagawa2153
151929Yoko Kawamura1887
5512949Toshihiko Ujita610
2612985Junichiro Kaji1545
293761Takeshi Naito1503
1811862Toshiyuki Moriyama1706
5811855Koichi Tokunaga386
3110849Shinji Sasaki1499
2112984Keiichi Tsujimoto1662
3512953Yumi Hashimoto1436
382974Midori Nakanome1318
4112957Yoshihiko Murata1287
4410858Osamu Kuroda1168
13068Koji Wada2933
43062Shingo Ueda2695
74645Nozomu Takagi2661
4712986Hirofumi Matsuda1102
1011852Tomokazu Iriyama2233
5011864Kazuo Nakamura861
5212983Morikawa Masanori720
2412951Masaaki Aoki1624
133746Toshihiro Abe1971
1610852Nobuaki Takesada1836
5610857Masahiko Hirao539
2711857Naoyuki Hirai1523
3012946Kenichi Umesako1501
1912954Yayoi Ito1703
5910234Sayuri Takahashi366
3312947Nao Mochizuki1497
2211858Takuo Iwasaki1634
3610212Hirokazu Achiha1419
3912956Kouzou Harimoto1317
421464Kazuhiro Aoki1232
2621Yoshiaki Nakagawa2840
4510238Masahiro Takada1128
510850Shunji Takeuchi2664
810208Tsutomu Kagayama2638
483073Katsunori Kajiwara959
11495Katsuhiro Iwatani2173
5112952Kouichi Tanaka795
14589Akira Kojima1930
5412950Seigo Watanabe686
2510851Kensuke Kozuma1583
5711871Hisashi Kanbara388
2812948Manabu Innami1515
3111861Ayako Aoki1499
2012987Yoshitake Fujiki1701
3410214Kenji Kageyama1489
233741Setsuo Sakai1631
3711869Haruyuki Tohbu1381
4010236Masahiro Asou1299
433771Toshinobu Emoto1200
33069Taro Kamiyama2819
4610855Tomio Nakano1117
68790Tomoharu Wakayama2663
172956Alexander Kolesov1758